ajutorul de inmormantare 2024

Ajutorul de deces în 2024. De la 1 ianuarie ajutorul de înmormântare oferit de stat a crescut semnificativ

Ajutorul de deces sau ajutorul de înmormântare a crescut de la 1 ianuarie 2024, cu suma de 778 de lei. În prezent, valoarea lui este de 7567 de lei, față de 6789 în 2023, pentru asigurat sau pensionar, respectiv 3784 de lei, față de 3395 de lei, pentru un membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Statul acordă ajutorul în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea ajutorului de deces:

Ajutorul de deces se solicită la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a asiguratului care a decedat sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutorul de deces pentru un membru de familie care a decedat.

În cazul decesului șomerului sau al unui membru de familie al acestuia, solicitarea se face către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Pentru a obține ajutorul de deces de la stat trebuie depuse următoarele de documente:

 • Cerere tip
 • Certificat de deces (original)
 • Actul de identitate al solicitantului (original)
 • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau calitatea de moștenitor, tutore, curator
 • Acte din care să reiasă ca s-au efectuat cheltuieli legate de deces (facturi sau chitanțe pe numele solicitantului)
 • Act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data apariției acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • Adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Potrivit legii 9/2023, a fost eliminată obligativitatea depunerii de copii ale documentelor cerute de legislație, fotocopierea gratuită urmând să fie asigurată de instituții.

După efectuarea plății, plătitorul ajutorului are obligația să scrie pe spatele certificatului de deces mențiunea “Achitat”, alături de data, semnătură și stampilă.

Membrii de familie pentru care se poate obține ajutorul de deces

Sunt considerați membrii de familie, și se poate obține ajutor de deces din partea statului pentru:

  • Soț/Soție
  • Copii (proprii, adoptați, în plasament, încredințați spre creștere, în vârstă de până la 18 ani – sau dacă își continuă studiile până la terminarea acestora fără să depășească 26 de ani, copii
  • încapabili de muncă sau care și-au pierdut capacitatea de a munci)
  • Părinții și bunicii fiecăruia dintre soți

Ajutorul de deces în ultimii 23 de ani

Prin lege, ajutorul de deces se stabilește anual nu poate fi mai mic decât valoarea salariului mediu brut.

În prezent, ajutorul de deces a ajuns să aibă o valoare care permite familiei să achite toate cheltuielile ocazionate de înmormântare.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, la 1 aprilie 2001 valoarea ajutorului de deces oferit era de 4,5 milioane de lei vechi pentru asigurat, respectiv 2,25 milioane de lei pentru membru de familie al asiguratului.

Ajutorul de deces a crescut anual, astfel că în 10 ani, la nivelul anului 2010, valoarea lui era de patru ori mai mare, ajungând la aproximativ 1.800 de lei noi. Următorii ani au dus creșteri mici, însă din 2017 el a depășit 3.000 de lei, iar din anul următor 4.000 de lei. Pentru membrii de familie se achită 50% din valoarea ajutorului.

Din 2019, ajutorul de înmormântare a depășit 5.000 de lei pentru un asigurat sau pensionar, respectiv 2.500 de lei pentru un membru de familie al acestora, iar din 2022 a sărit de 6.000 de lei. La nivelul anului 2023 ajutorul a depășit 6700 de lei, iar începând cu ianuarie 2024 valoarea ajutorului de deces este de 7567 de lei.

Pentru Servicii Funerare Complete de la Funerare Ghica nu ezitați să ne contactați.
Scroll to Top