Proceduri si costuri obtinere loc de veci

Obținerea unui loc de veci: Proceduri și costuri

Obţinerea unui loc de veci este o procedură prin care majoritatea oamenilor vor trece la un moment dat. Lipsa cunoştinţelor în acest domeniu poate fi un dezavantaj. Însă, cu o documentare temeinică în prealabil sau o consiliere oferită de firmele ce oferă servicii funerare, poți să alegi rațional opțiunea potrivită.

Există o listă de documente necesare pentru obţinerea unui loc de veci în cimitirele statului, însă se poate apela şi la varianta unui cimitir privat.

În cazul orașului Bucureşti, există 15 cimitire administrate de stat, însă numărul total de cimitire disponibile creşte dacă luăm în calcul şi pe cele particulare. Costurile pot fi mai reduse în cazul unui loc de veci care se concesionează de la stat. Însă, cine doreşte o tranzacţie de vânzare-cumpărare şi un titlul de proprietate va trebui să se îndrepte spre zona privată.

Cimitire şi crematorii în Bucureşti

cate cimitire sunt in Bucuresti?
Sursa: Pexels.com

Capitala este deservită de 15 cimitire şi două crematorii, desfăşurate în toate zonele oraşului.

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane (ACCU) se află în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi coordonează activitatea din următoarele cimitire: Bellu, Berceni, Bucureştii Noi, Colentina, Dămăroaia, Domneşti, Ghencea, Iancu Nou, Izvorul Nou, Metalurgiei, Pantelimon 2, Sfânta Vineri, Străuleşti 2, Tudor Vladimirescu şi Vest. În acelaşi timp, acoperă şi crematoriile Vitan Bârzeşti şi Cenuşa.

Pe lângă aceste 15 cimitire, mai există cimitire parohiale sau cimitire private. Trebuie menţionat că acestea nu sunt gestionate de ACCU. Ele funcţionează după propriul regulament şi oferă spre vânzare, nu concesionare, locuri de veci.

Repartizarea unui loc de veci la stat

repartitia locului de veci se face pentru 7 ani
Sursa: Stockvault.com

Repartitia locurilor de înhumare, pe o perioadă de 7 ani, se asigură la secretariatul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Bucureşti. Atribuirea unui loc de înhumare, pe bază de concesiune, se face doar în caz de deces.

Acte necesare:

 • certificat de deces (original şi copie);
 • adeverinţă de înhumare (original şi copie);
 • BI/CI sau paşaport (copie şi original) al solicitantului.

Pot solicita un loc de înhumare următoarele persoane:

 • soţ/soţie în viață;
 • rude de gradul I (copiii defunctului);
 • rude de gradul II ( părinţii defunctului, fraţii şi surorile defunctului);
 • rude de gradul III( bunicii, străbunicii defunctului);
 • rude de gradul IV ( unchi, mătuşi, veri primari şi fraţii sau surorile bunicilor defunctului);
 •  alte rude colaterale;
 • persoane care au avut în întreţinere pe cel decedat vor prezenta contractul de întreţinere (original şi copie) sau în lipsa acestuia, declaraţie pe propria răspundere în formă autentică (notarială) sau dată în faţa unui consilier juridic al instituţiei.

Transformarea unei concesiuni pe 7 ani în loc de veci

documente pentru transformarea unei concesiuni in loc de veci
Sursa: Pexels.com

O persoană se poate adresa Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane pentru transformarea unei concesiuni pe 7 ani într-un loc de veci. Pentru acest proces, trebuie urmaţi câțiva paşi şi prezentate o serie de documente.

În primul rând, concesionarul (căruia i s-a atribuit repartiţia locului pe 7 ani / rude de gradul I ale decedatului) va înainta o cerere către ACCU. Pe baza acestei cereri, administratorul cimitirului va întocmi un raport de administrare locului, iar casierul un raport de plată a tarifelor anuale de întreţinere.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente:

 • Factura de înhumare (original şi copie);
 • Certificat deces defunct inhumat in locul respectiv (original şi copie);
 • Acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie (original şi copie);
 • Declarație notarială în cazul celor îndreptățiți, care renunță la concesiune în favoarea altei persoane; în cazul în care nu există rude;
 • Declarație notarială de exonerare a ACCU în caz de litigiu cu alte eventuale părți;
 • BI/CI/Pașaport (original și copie) al solicitantului.

Cel care înaintează această cerere, va trebui să plătească contravaloarea concesiunii, ținându-se cont de tipul cimitirului. Documentele se predau la Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, iar actele de concesiune se vor elibera în 30 de zile calendaristice.

Acte necesare pentru înhumare

documente necesare pentru inhumare
Sursa: Pexels.com

Pentru realizarea acesteia pe locul concesionat în unul din cimitirele aflate sub ACCU, proprietarul ce are drept asupra locului va înainta la administrația cimitirului următoarele documente:

 • certificat de deces – original,
 • adeverinţă de înhumare – se eliberează odată cu certificatul de deces,
 • certificat de îmbălsămare a defunctului – original dacă se dorește depunerea la capela cimitirului,
 • actul de concesiune al locului – original şi copie;
 • actul de identitate al titularului dreptului de concesiune – original și copie;

Dacă titularul dreptului de concesiune este decedat sau sunt mai mulţi concesionari, vor fi necesare documente suplimentare, în funcţie de caz.

Tariful anual pentru un loc de veci

cat costa tariful anual pentru locul de veci
Sursa: Pexels.com

Tariful anul pentru un loc de veci diferă în funcţie de cimitir, iar în calcul sunt luaţi o serie factori precum:

 • cimitirul unde se află locul de veci;
 • suprafaţa locului;
 • plăţile din anii anteriori.

Spre exemplu, pentru un loc de 2,5 metri pătraţi în Cimitirul Bellu din Bucureşti, unde plăţile au fost achitate la zi până în prezent, taxa anuală este de 110 lei. Dacă concesionarul nu a mai plătit taxa anuală din 2018, costul total pe care îl va avea de plătit în 2021, cu tot cu penalizări, va fi de 330 de lei.

Pentru un loc de veci în Cimitirul Dămăroaia, în aceleaşi condiţii, taxa anuală este de 50 de lei.        Dacă taxa nu a mai fost plătită din 2018, suma de plată în 2021, taxe plus penalizări, va fi de 150 de lei.

În Cimitirul Pantelimon 2, pentru aceleaşi condiţii, adică taxele achitate la zi şi un loc de 2,5 metri pătraţi, taxa anuala este de 20 de lei. Dacă ultimul an achitat a fost 2018, costul şi penalităţile aferente duc suma totală de plată în 2021 la 60 de lei.

Cimitirele private – O soluție eficientă?

obtinerea unui loc de veci
Sursa: Pexels.com

În cazul obţinerii unui loc de veci, trebuie menţionat din start că achiziţia este posibilă doar în cimitirele private, prin contract de vânzare-cumpărare. În cazul cimitirelor de stat, metoda este concesionarea, iar ea se poate face pe 7 ani, pe 25 de ani sau se poate obţine ulterior o concesiune pe termen nelimitat.

Concesiunea pe termen nelimitat se realizează prin plata unei taxe, dar doar după ce un loc de veci a fost obţinut anterior în concesiune pe cel puţin 7 ani.

În ceea ce priveşte preţurile practicate în cimitirele private, acestea variază în funcţie de:

 • localizare;
 • condiţiile oferite.

Ele pot începe de la 1.000 de lei, însă pot ajunge şi la 10.000 de lei doar pentru locul de veci. În cazul în care se oferă şi o construcţie, în funcţie de complexitatea acesteia, preţurile pot depăşi 10.000 de euro.

Scroll to Top