Ajutor de deces 2023

Ajutorul de înmormântare în 2023 a crescut. Cum se acordă și cine beneficiază de el

Ajutorul de înmormântare în 2023 a crescut simțitor, odată cu adoptarea proiectului de lege al bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2023.

Astfel, ajutorul de înmormântare (ajutorul de deces) a crescut anul acesta cu 694 de lei, ajungând la suma de 6.789 de lei. Totodată, cuantumul indemnizației pentru rudele celor decedați a crescut la 3.395 de lei.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Cine beneficiază de ajutorul de deces

Pentru început, trebuie menționat că ajutorul de deces se acordă unei singure persoane.

În cazul decesului asiguratului sau pensionarului, persoana care primește ajutorul poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricărei persoane care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile produse de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menționate mai sus.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul se acordă asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

În ceea ce privește definiția membrului de familie, aceștia pot fi, potrivit legii, soțul, soția, copii (proprii, adoptați, aflați în plasament) în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la vârsta de 26 de ani. Totodată, se încadrează și copiii indiferent de vârstă, aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18, respectiv 26 de ani.

Mai sunt considerați membrii de familie și părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Ajutorul de deces a crescut constant în ultimii ani

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și nu poate fi sub valoarea salariului mediu brut.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, valoarea ajutorului de deces a evoluat constant în ultimii 22 de ani, cu o singură excepție. Cuantumul ajutorului în caz de deces al unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului a fost mereu jumătate din ajutorul de înmormântare.

Astfel, dacă în 2001 ajutorul acordat era de 4.500.000 de milioane de lei (lei vechi), la nivelul anului 2005 el se dublase la 9.400.000 de lei. În 2005, România a trecut la denominarea monedei naționale, prin tăiare a patru zerouri, astfel că 9.400.000 lei au devenit 940 de lei.

În următorii 10 ani au urmat creșteri constante, dar de valoare mai redusă, în jur de 100 sau 200 de lei pe an. Cu toate acestea, în 2017, creșterea a fost de aproximativ 500 de lei, de la 2.681 la 3.131 de lei, aceasta fiind cea mai mare creștere anuală înregistrată vreodată de acest tip de ajutor.

Anul 2018 a adus o nouă creștere record, de peste 1000 de lei, la 4.162 de lei, iar 2019 a însemnat o nouă creștere de peste 1000 de lei, la 5.163 de lei.

Anul 2020 a consemnat o creștere de aproximativ 270 de lei, iar 2021 a adus și prima scădere din ultimii 20 de ani: de la 5.429 de lei la 5.380 de lei.

Cu toate acestea, 2022 a adus o creștere puternică, de 700 de lei, la 6.095 de lei, iar acum, în 2023, valoarea ajutorului de înmormântare a crescut la 6.789 de lei.

Actele necesare acordării ajutorului de deces:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Cine achită ajutorul de deces

Ajutorul de deces în 2023 se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului sau unui membru de familie al acestora.

În cazul decesului șomerului sau al unui membru de familiei al acestuia, ajutorul se achită de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Scroll to Top