Cum se desfășoară repatrierea din Canada sau SUA

Cum se derulează o operațiune de repatriere din SUA și Canada?

Un deces este întotdeauna o tragedie, iar unul petrecut peste ocean atrage după sine o serie de proceduri și formalități specifice. Aceste operațiuni pot dura mai mult decât cele realizate în Europa, întrucât ele presupun:

 • documente suplimentare;
 • implicarea mai multor autorități;
 • desfășurarea transportului aerian.

Ce trebuie făcut în cazul unui deces produs în afara țării?

În cazul în care un membru al familiei sau o rudă a decedat în străinătate, există o serie de pași care trebuie urmați, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

 1. Decesul va fi declarat și înscris la autoritățile din respectiva țară. Deși nu este obligatoriu, poate fi trecut în registrele Ambasadei/ Consulatului României.
 2. Dacă informați autoritățile române din țara în care vă aflați, ele vor anunța mai departe Ministerul Administrației și Internelor (MAI). Ulterior, va fi anunțată familia din țară. 

Mai trebuie menționat că prin anunțarea Ambasadei/ Consulatului local se poate obține un certificat de deces românesc.

Dacă un deces se produce în afara granițelor României, defunctul va fi adus în țară doar în baza prevederilor legislaţia ţării respective şi regulilor internaţionale.

Repatrierea din SUA în România a unei persoane decedate

cum se realizează repatrierea din SUA
Sursa: Pexels.com

Repatrierea din Statele Unite în România este o operațiune mai complicată deoarece sunt necesare mai multe documente decât în cazul altor țări. Spre exemplu, în cazul unei repatrieri din SUA este necesară inclusiv o declarație de primire din partea cimitirului din România unde persoana decedată va fi înmormântată.

Repatrierea se efectuează pe care aeriană, într-un sicriu de zinc, însoțit de acte. Transportul este realizat de o companie cargo, iar formalitățile de îmbarcare trebuie aprobate de autoritățile de frontieră.

Potrivit articolului 29 alin.(2) din Legea nr.102/2014, pentru aducerea în țară a unei persoane decedate sunt necesare:

 1. aprobarea oficiului consular;
 2. aprobarea autorităților de sănătate publică din țara respectivă; 
 3. declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului în care are loc înhumarea.

Un membru al familiei/ un reprezentant al companiei de pompe funebre va cere aprobarea pentru a aduce defunctul în România. Transportul se va realiza la Consulatul în a cărui jurisdicţie s-a produs decesul.

Obținerea pașaportului mortuar

Pentru realizarea operațiunii de repatriere este nevoie de obținerea unui pașaport mortuar. Pentru obținerea acestui document (din partea Ambasadei României din acea țară), sunt necesare următoarele documente originale:

 1. Un act de identitate românesc al defunctului (buletin, carte de identitate sau pașaport) – Ambasada va reține documentul și-l va trimite în țară pentru a fi scos din uz. Dacă persoana decedată deținea și altă cetățenie, trebuie atașată și o copie a pașaportului străin.
 2. O copie după documentul de identitate a persoanei care lansează cererea către Consulat, indiferent că e membru al familiei sau angajatul firmei de pompe funebre.
 3. O copie a certificatului de naștere românesc, doar dacă persoana decedată nu mai deținea cetățenie românească la momentul decesului.
 4. Certificatul de deces emis de autorităţile americane (trebuie să conțină cauza decesului). Acest certificat trebuie să fie prevăzut cu Apostila Convenției de la Haga privind suprimarea obligativității supralegalizării (încheiată la 5 octombrie 1961). Certificatul de deces trebuie solicitate în dublu exemplarunul pentru emiterea pașaportului mortuar, celălalt pentru înregistrarea decesului în România.
 5. O dovadă că persoana decedată nu a suferit de o boală contagioasă/ infecțioasă, emisă de firma de pompe funebre;
 6. Certificatul de îmbălsămare, emis de firma de pompe funebre;
 7. Dovada că sicriul a fost sigilat, emisă de firma de pompe funebre;
 8. Autorizarea prealabilă a corpului pentru înmormântare, doar dacă persoana decedată a fost victima unei acțiuni violente sau a decedat din motive necunoscute;
 9. Cererea pentru emiterea pașaportului mortuar, lansată de un membru al familiei sau de reprezentantul firmei de pompe funebre;
 10. Declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului din România unde va fi îngropat defunctului – este vorba de o adeverință întocmită de preot/administraţia cimitirului cu privire la existenţa unui loc de veci unde va fi îngropată persoana decedată. Adeverința trebuia semnată şi parafată. Ea poate fi trimisă din țară pe fax sau scanată, pe e-mail, însă trebuie să fie perfect inteligibilă.
 11. Traseul sicriului, cu specificarea căii de transport şi locurilor de plecare din SUA şi sosire în România.

Transportul unei urne funerare din SUA în România

cum se transportă sicriul la repatriere
Sursa: Pexels.com

În cazul repatrierii rămășițelor umane într-o urnă funerară din SUA în România, procedura este mai simplă. Sunt necesare doar:

 • certificatul de deces;
 • adeverința de incinerare.

Pentru a înhuma urna pe teritoriul României, este necesar ca familia să înregistreze decesul în evidențele de stare civilă din România. Înregistrarea se realizează prin transcriere. Familia va fi nevoită să obțină un certificat de deces românesc pentru realizarea slujbei de înmormântare.

Operațiunea de repatriere din Canada

cum se desfășoară repatrierea din Canada
Sursa: Pexels.com

Repatrierea din Canada a rămășițelor pământești ale unui cetățean român, în vedere înhumării pe teritoriul țării noastre, se face pe cale aeriană. 

Această procedură presupune:

 • transportul celui decedat într-un sicriu de zinc, potrivit normelor internaționale;
 • obținerea documentelor necesare din partea autorităților;
 • efectuarea transportului propriu-zis în țara de destinație, unde va fi preluat de un operator de pompe funebre.

Pentru realiza repatrierea din Canada în România, companiile de transport internațional solicită o serie de documente care vor însoți sicriul: 

 1. Certificatul de deces în original; 
 2. Certificatul medical care arată că defunctul nu a suferit de o boală contagioasă/ infecțioasă;
 3. Certificatul de îmbălsămare;
 4. Pașaportul/ un alt act de identitate al celui decedat

Doar în baza acestor documente (furnizate de o casă funerară și/sau o rudă apropiată, printr-o cerere scrisă)se poate elibera și pașaportul mortuar de către ambasadă. 

Totodată, persoana care face solicitarea va trebui să anexeze la cerere și o copie a unui act de identitate al său și al decedatului. Este important de știut că operațiunea de repatriere nu se poate desfășura fără obținerea unui pașaport mortuar.

În plus, vor trebui precizate cerințele companiei de transport vizate, în special a rutei de transport: 

 • aeroport plecare;
 • tranzit (dacă este cazul);
 • sosire, destinație finală.

În cazul în care este vorba de repatrierea din Canada în România a unor persoane care la data decesului nu aveau cetățenie română, va mai fi nevoie de:

 1. Declarația legalizată a titularului actului de concesiune – prin care este exprimat acordul ca defunctul să fie înhumat în locul pe care îl deține în România;
 2. Copia xerox a actului de concesiune emis de administrația cimitirelor.

Repatrierea pe cale aeriană durează mai mult

Repatrierea din SUA/ Canada este o operațiune mai îndelungată decât cea efectuată din Europa (indiferent că ne referim la repatrierile de pe Bătrânul Continent pe care terestră sau aeriană). 

În același timp, este bine de știut că și o repatriere pe cale aeriană din Europa poate dura mai mult timp decât una realizată pe cale terestră.

În cazul operațiunilor de repatriere din SUA/ Canada, pe lângă anumite documente suplimentare solicitate de autorități, procedura se va desfășura exclusiv pe cale aeriană. Operațiunea presupune și organizarea transportului (în condițiile prevăzute de lege). 

Totodată, pe lângă autoritățile de frontieră, în acest proces vor fi implicate și autoritățile aeroportuare. 

La procedură va mai participa și o companie cargo, care se va ocupa de transportul aerian și formalitățile de îmbarcare. Cursa aeriană care va aduce sicriul în țară poate fi directă sau cu escală, iar sicriele nu pot fi transportate de orice tip de aeronavă.

Scroll to Top